home-bannerLeave details

אסטרטגיות שלנו

טכנולוגיית השקעות

טכנולוגיית השקעות

ALGOWAYS הינה חברת היי-טק העוסקת בפיתוח ובשיווק של אלגוריתמים מורכבים המסוגלים לסחור באופן אוטומטי לחלוטין בשווקים הפיננסים השונים.
ALGOWAYS מנהלת לעצמה את ההון ומאפשרת שימוש ללקוחותיה, בדרכים שונות, בתוכנות מבוססות אלגוריתמים אלו הנקראות גם רובוטים למסחר אוטומטי.

קרא עוד

כל האסטרטגיות בהן אנו עושים שימוש עוברות מידול מקצועי ולאחר תיכנותם מבוצעות עליהן בדיקות מקיפות על דאטה היסטורית מהימנה ביותר על מנת לבדוק באיזה אפיק נכון להן לסחור ומה רמת הסיכון/סיכוי הצפויה.

הרובוטים שלנו יודעים להרוויח גם שהשוק עולה וגם שהשוק יורד ולכן גם בשנים בהן השוק קרס (משבר הסאב פריים ב 2008) הרובוטים הוכיחו פוטנציאל רווח.

קרא עוד...

צור קשר

צור קשר

הנכם מוזמנים לפגישת הדגמה בה תוכלו לראות את הרובוטים בפעולה...

 

יגאל אלון 155 תל-אביב כניסה ב' קומה 2

072-2608008

info@algoways.com

2015. All rights reserved. Algoways LTD.

גילוי סיכון

ביצוע עסקאות מסחר בשערי מט"ח ומכשירים פיננסיים כגון חוזים על הפרשים במניות, סחורות ומדדים, בלי ובמיוחד עם שימוש במינוף פיננסי נחשב לאפיק השקעה ספקולטיבי עתיר סיכון ועלול להביא להפסדים. מסחר כאמור אינו מתאים למרבית האנשים מקרב הציבור ועליך לשקול בזהירות ובכובד ראש האם סוג זה של פעילות פיננסית מתאים לצרכיך, למשאביך הכספיים ולנסיבותיך האישיות. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. ככלל, מומלץ להשקיע רק כספים המיועדים לעסקות פיננסיות ספקולטיביות. מינוף פיננסי משמעותו ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק המתרחש בפרקי זמן קצרים גורם לרווח או הפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר. תנודות השערים בשוקי המט"ח ומכשירי פיננסיים הינם לעיתים קרובות חריפות ,ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרק הזמן בו הוא מתרחש, לפיכך המסחר בשווקים אלה כרוך בסיכון גבוה.